Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Słownik skrótów

Skrót Opis
AW Audytor Wewnętrzny
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
BM Burmistrz
FN Wydział Finansowy
IR Wydział Inwestycji i Rozwoju
MGK Wydział Mienia i Gospodarki Komunalnej
OC Stanowisko do spraw obronnych i obrony Cywilnej
OD Inspektor Ochrony Danych
OKP Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
SE Sekretarz
SK Skarbnik
SM Straż Miejska we Włodawie
UM Urząd Miejski we Włodawie
USC Urząd Stanu Cywilnego
WA Wydział Administracyjny
ZPA Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i archiwum