Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Kierowników jednostek organizacyjnych

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Dorota Redde-Sawczuk -za rok 2020 - data złożenia: 14.04.2021r.
Miejska Biblioteka Publiczna
na dzień 31.08.2020 - objęcie funkcji dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Anna Borkowska-Łuć - za rok 2020 - data złożenia : 20.04.2021 r.
Anna Borkowska-Łuć - za rok 2019 - data złożenia : 29.04.2020 r.
Anna Borkowska-Łuć - za rok 2018 - data złożenia : 17.04.2019 r.
Anna Borkowska-Łuć - za 2017
Anna Borkowska - Łuć - za rok 2016 - korekta
Anna Borkowska - Łuć - za rok 2016
Anna Borkowska-Łuć - 2016 - korekta
Anna Borkowska - Łuć - korekta
Anna Borkowska-Łuć - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Jolanta Darnia - oświadczenie majątkowe
Jolanta Darnia - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Jolanta Darnia korekta na dzień 31.12.2018 r.
Jolanta Alicja Darnia - za rok 2017
Jolanta Alicja Darnia - za rok 2016
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Jolanta Karpiuk - za rok 2020 - data złożenia: 26.04.2021r.
Jolanta Karpiuk - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Jolanta Karpiuk - za rok 2018 - data złożenia : 25.04.2019 r.
Jolanta Karpiuk - stan na 31.08.2018 r.
Jolanta Karpiuk - stan na wrzesień 2018 r.
Jolanta Karpiuk - za rok 2017
Jolanta Karpiuk - za rok 2016
Jolanta Karpiuk - korekta
Jolanta Karpiuk - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Danuta Kloc - za rok 2020 - data złożenia: 27.04.2021r.
Danuta Kloc - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Danuta Kloc - za rok 2018 - data złożenia : 30.04.2019 r.
Danuta Kloc - na stan wrzesień 2018 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Janusz Korneluk -za rok 2020 - data złożenia: 28.04.2021r.
Janusz Korneluk oświadczenie za 2019r. złożony 30.04.2020 r.
Korneluk Janusz - za rok 2018
Janusz Korneluk - stan na 31.08.2018 r.
Janusz Korneluk - stan na wrzesień 2018 r.
Korneluk Janusz - za rok 2017
Korneluk Janusz - za rok 2016
Janusz Korneluk - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Katarzyna Kościuk - za rok 2017
Katarzyna Kościuk - za rok 2016
Katarzyna Kościuk - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Krzysztof Kot - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
Krzysztof Kot - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Stanisław Leszuk - stan na 31.08.2019 r.
Stanisław Leszuk - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Stanisław Leszuk - za rok 2017
Stanisław Leszuk - za rok 2016
Stanisław Leszuk - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Edward Łągwa - za rok 2018 - data złożenia : 01.02.2019 r.
Edward Łągwa - za okres od 1.01.2019 r. do 22.03.2019 r. do zakończenia trzyletniej kadencji członka zarządu MPGK Sp. z o. o. Włodawa
Edward Łągwa - za rok 2017
Edward Łągwa - za rok 2016
Edward Łągwa
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Paweł Łobacz - za rok 2020 - data złożenia : 21.04.2021 r.
Paweł Łobacz - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Paweł Łobacz - za rok 2018 - data złożenia : 18.03.2019 r.
Paweł Łobacz - za rok 2017
Paweł Łobacz - za rok 2016
Paweł Łobacz - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Hubert Ratkiewicz - w związku z objęciem funkcji Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
Hubert Ratkiewicz korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Hubert Ratkiewicz korekta oświadczenia majątkowego składanego do 30.04.2019 r.
Hubert Ratkiewicz - za rok 2020 - data złożenia: 30.04.2021 r.
Hubert Ratkiewicz - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Hubert Ratkiewicz - za rok 2018 - data złożenia : 19.04.2019 r.
Hubert Ratkiewicz - za rok 2018 - data złożenia : 19.04.2019 r. - ZAKOŃCZENIE KADENCJI
Hubert Ratkiewicz - za rok 2018 - data złożenia : 19.04.2019 r. - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
Hubert Ratkiewicz - za rok 2017
Hubert Ratkiewicz - za rok 2016
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Wiesław Symoniuk - za rok 2020 - data złożenia: 27.04.2021r.
Wiesław Symoniuk - stan na wrzesień 2019 r.
Wiesław Symoniuk za rok 2019 - data złożenia : 29.04.2020 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Renata Torbicz - za rok 2020 - data złożenia: 20.04.2021r.
Renata Torbicz - stan na wrzesień 2019 r.
Renata Torbicz - za rok 2019 - data złożenia : 29.04.2020 r.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Przemysław Tułacz - 2019
Przemysław Tułacz - za rok 2018 - data złożenia : 17.04.2019 r.
Przemysław Marek Tułacz - za rok 2017
Przemysław Marek Tułacz - za rok 2016
Przemysław Marek Tułacz- za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Teresa Zaleńska-Sak - za rok 2020 - data złożenia : 26.04.2021 r.
Teresa Zaleńska-Sak - za rok 2019 - data złożenia : 23.04.2020 r.
Teresa Zaleńska-Sak - za rok 2018 - data złożenia : 19.04.2019 r.
Teresa Zaleńska - Sak - za rok 2017
Teresa Zaleńska - Sak - za rok 2016 - korekta
Teresa Zaleńska - Sak - za rok 2016
Teresa Zaleńska - Sak -za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Łukasz Zdolski - za rok 2020 - data złożenia : 29.04.2021 r.
Łukasz Zdolski - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Łukasz Zdolski - za rok 2018 - data złożenia : 18.04.2019 r.
Łukasz Zdolski - za rok 2017
Łukasz Zdolski - za rok 2016 - korekta
Łukasz Zdolski - za rok 2016
Łukasz Zdolski - za rok 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Jacek Żurawski - za rok 2019 - data złożenia : 20.04.2020 r.
Jacek Źurawski - za rok 2018 - data złożenia : 11.04.2019 r.
Jacek Żurawski - za rok 2017
Jacek Żurawski - za rok 2016
Jacek Żurawski - za rok 2015