Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Pracowników urzędu

Szczegółowe wyszukiwanie
Stanowiska samodzielne
Aneta Demczuk - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Stanowiska samodzielne
Waldemar Kononiuk - za rok 2020 - data złożenia: 05.02.2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Mienia i Gospodarki Komunalnej
Waldemar Kononiuk oświadczenie za 2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału MGK
Waldemar Kononiuk - za 2017
Waldemar Kononiuk - za 2016
Stanowiska samodzielne
Grażyna Nowak oświadczenie za rok 2019.
Grażyna Nowak - za rok 2018 - data złożenia : 25.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
Grażyna Nowak - za rok 2017
Grażyna Nowak - za rok 2016
Grażyna Nowak - za 2015
Grażyna Nowak - za 2015 korekta
Stanowiska samodzielne
Zbigniew Teodorowicz oświadczenie za 2019 r. złożony na dzień 28.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Administracyjnego
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Administracyjnego
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2017
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2016
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2015
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2014
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2020 - data złożenia : 07.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Administracyjnego
Zbigniew Teodorowicz
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Administracyjnego
Stanowiska samodzielne
Marta Tokarska - 2014
Marta Tokarska - 2014 korekta
Stanowiska samodzielne
Marta Witek - za rok 2018 - data złożenia : 05.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pracownik Socjalny
Marta Witek - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Marta Kowalska - za rok 2020 - data złożenia: 20.04.2021r.
Stanowisko pracownika - Starszy pracownik socjalny
Marta Witek
Stanowiska samodzielne
Agata Zakrzewska - korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Agata Zakrzewska - za rok 2020 - data złożenia: 15.02.2021r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Agata Zakrzewska oświadczenie za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Agata Zakrzewska - za 2017
Agata Zakrzewska - za 2016
Agata Zakrzewska - za rok 2021 - data złożenia: 31.03.2022r.