Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Pracowników urzędu

Stanowiska samodzielne
Aneta Demczuk - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Stanowiska samodzielne
Waldemar Kononiuk - za rok 2020 - data złożenia: 05.02.2021r.
Waldemar Kononiuk oświadczenie za 2019r.
Waldemar Kononiuk - za 2017
Waldemar Kononiuk - za 2016
Stanowiska samodzielne
Grażyna Nowak oświadczenie za rok 2019.
Grażyna Nowak - za rok 2018 - data złożenia : 25.04.2019 r.
Grażyna Nowak - za rok 2017
Grażyna Nowak - za rok 2016
Grażyna Nowak - za 2015
Grażyna Nowak - za 2015 korekta
Stanowiska samodzielne
Zbigniew Teodorowicz oświadczenie za 2019 r. złożony na dzień 28.04.2020 r.
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2017
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2016
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2015
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2014
Zbigniew Teodorowicz
Zbigniew Teodorowicz - za rok 2020 - data złożenia : 07.04.2021 r.
Stanowiska samodzielne
Marta Tokarska - 2014
Marta Tokarska - 2014 korekta
Stanowiska samodzielne
Marta Witek - za rok 2018 - data złożenia : 05.04.2019 r.
Marta Witek - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Marta Kowalska - za rok 2020 - data złożenia: 20.04.2021r.
Marta Witek
Stanowiska samodzielne
Agata Zakrzewska - za rok 2020 - data złożenia: 15.02.2021r.
Agata Zakrzewska oświadczenie za 2019 r.
Agata Zakrzewska - za 2017
Agata Zakrzewska - za 2016