Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Burmistrz

Burmistrz 

Burmistrz Włodawy - Wiesław Muszyński

Wiesław Muszyński ur. 2 września 1978r we Włodawie.
Ekonomista, politolog, nauczyciel akademicki.

Absolwent :
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu - Technik technolog drewna,
Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie - ekonomia I stopień,
Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie - mgr zarządzania biznesem
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - mgr politologii
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - doktorant na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych (aktualnie)

Burmistrzem Włodawy jest od 2014 roku, w kadencji 2010-2014 Radny Rady Miejskiej we Włodawie, wcześniej sektor prywatny.

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 8.00 do 15.30.

 

 

 

 

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Wiesław Muszyński Stanowisko:Burmistrz Włodawy
Telefon:825721444
Email:
Godziny przyjęć:

Burmistrz  przyjmuje  interesantów  w sprawach  indywidualnych oraz skarg  i wniosków  we  wtorki od godz. 9.00 do 15.00. Przyjmowanie interesantów odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń  przyjmowanych w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem telefonu 82 57 21 444 lub 82 57 21 555.


Obowiązki:

Burmistrz Włodawy jest organem wykonawczym Miasta Włodawy,

wykonuje uchwały Rady Miejskiej we Włodawie i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,

 • określa sposób wykonywania uchwał,

 • gospodaruje mieniem komunalnym,

 • realizuje budżet,

 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,

 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,

 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,

 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,

 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,

 • powierza Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.

0 1