Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Andrzej Bisko - za rok 2020- data złożenia : 30.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Andrzej Bisko - za rok 2019 - data złożenia : 16.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Andrzej Bisko korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Andrzej Bisko - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Andrzej Bisko - 2018
Andrzej Bisko - 2018 - KOREKTA
Andrzej Bisko - 2018
Andrzej Bisko - 2016 - korekta
Andrzej Bisko - 2017
Andrzej Bisko - 2016
Andrzej Bisko - za rok 2021- data złożenia : 05.04.2022 r.
Andrzej Bisko - 2016 - korekta
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Czuj Mariusz - korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Mariusz Czuj - za rok 2020 - data złożenia : 29.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Mariusz Czuj - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Mariusz Czuj korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Mariusz Czuj - za rok 2018 - data złożenia : 23.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Mariusz Czuj - 2018
Mariusz Czuj - za rok 2021 - data złożenia : 27.04.2022 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Mirosława Dynkiewicz - korekta oświadczenia majątkowego za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Mirosława Dynkiewicz - za rok 2020 - data złożenia : 28.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Mirosława Dynkiewicz - za rok 2019 - data złożenia : 30.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Mirosława Dynkiewicz korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Mirosława Dynkiewicz - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Mirosława Dynkiewicz - 2018
Mirosława Dynkiewicz - 2018
Mirosława Dynkiewicz - 2017
Mirosława Dynkiewicz - za rok 2021 - data złożenia : 26.04.2022 r.
Mirosława Dynkiewicz - 2016 - korekta
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Krzysztof Flis - za rok 2020 - data złożenia : 08.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Krzysztof Flis - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Krzysztof Flis korekta oświadczenia majątkowego składanego na początek kadencji
Krzysztof Flis - za rok 2018 - data złożenia : 24.04.2019 r.
Krzysztof Flis - 2018
Krzysztof Flis - 2018
Krzysztof Flis - 2017
Krzysztof Flis - za rok 2021- data złożenia : 29.04.2022 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Marek Flis - za rok 2020 - data złożenia : 09.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Marek Flis - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Marek Flis korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Marek Flis - za rok 2018 - data złożenia : 18.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Marek Flis - 2018
Marek Flis - 2018
Marek Flis - 2017
Marek Flis - za rok 2021 - data złożenia : 26.04.2022 r.
Rada Miejska
Lucjan Gąsiorowski - 2018
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Lucjan Gąsiorowski - za rok 2020 - data złożenia : 22.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Lucjan Gąsiorowski - za rok 2019 - data złożenia : 28.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Lucjan Gąsiorowski - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Lucjan Gąsiorowski - 2018
Lucjan Gąsiorowski - 2017
Lucjan Gąsiorowski - 2016 - korekta
Lucjan Gąsiorowski - za rok 2021 - data złożenia : 04.04.2022 r.
Rada Miejska
Krzysztof Jarząbek - za rok 2019 - data złożenia : 09.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Krzysztof Jarząbek - za rok 2020 - data złożenia : 12.02.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Krzysztof Jarząbek - za rok 2018 - data złożenia : 26.03.2019 r.
Krzysztof Jarząbek - 2018
Krzysztof Jarząbek - 2018
Krzysztof Jarząbek - 2017
Krzysztof Jarząbek - 2016 - korekta
Krzysztof Jarząbek - za rok 2021 - data złożenia : 23.02.2022 r.
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Renata Kapelko - za rok 2020 - data złożenia : 29.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Renata Kapelko - za rok 2018 - data złożenia : 30.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Renata Kapelko - 2018
Renata Kapelko - 2018
Renata Kapelko - 2017
Renata Kapelko - za rok 2021 - data złożenia : 29.04.2022 r.
Renata Kapelko- za rok 2019 - data złożenia : 28.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Rada Miejska
Waldemar Kazuro - 2018
Waldemar Kazuro - 2017
Waldemar Kazuro - 2016
Waldemar Kazuro - 2016 - korekta
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Janina Klimczuk - za rok 2020 - data złożenia : 16.03.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Janina Klimczuk - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Janina Klimczuk - 2018
Janina Klimczuk - za rok 2021 - data złożenia : 29.03.2022 r.
Janina Klimczuk - za rok 2019 - data złożenia : 28.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Hanna Korzeniewska- za rok 2020 - data złożenia : 07.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Hanna Korzeniewska - za rok 2019 - data złożenia : 20.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Hanna Korzeniewska - za rok 2018 - data złożenia : 19.03.2019 r.
Hanna Korzeniewska - 2018
Hanna Korzeniewska- za rok 2021 - data złożenia : 21.03.2022 r.
Rada Miejska
Tomasz Korzeniewski - za 2017
Tomasz Korzeniewski - za 2016
Tomasz Korzeniewski - za 2015
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Jerzy Łagodziński - za rok 2020 - data złożenia : 31.03.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Jerzy Łagodziński - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Jerzy Łagodziński - 2018
Jerzy Łagodziński - 2018
Jerzy Łagodziński - 2017
Jerzy Łagodziński - za rok 2021 - data złożenia : 24.03.2022 r.
Jerzy Łagodziński - za rok 2019 - data złożenia : 08.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Anna Megiel - za rok 2020 - data złożenia : 16.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Anna Megiel korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2018 r.
Anna Megiel - za rok 2018 - data złożenia : 02.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Anna Megiel - 2018
Anna Megiel - za rok 2021 - data złożenia : 28.03.2022 r.
Anna Megiel - za rok 2019 - data złożenia : 16.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Rada Miejska
Erazm Meniów - 2018
Erazm Meniów - 2017
Erazm Meniów- 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Łucja Pamulska - za rok 2020 - data złożenia : 14.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Łucja Pamulska - za rok 2018 - data złożenia : 23.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Łucja Pamulska - 2018
Łucja Pamulska - 2018
Łucja Pamulska - 2017
Łucja Pamulska - za rok 2021- data złożenia : 21.04.2022 r.
Łucja Pamulska - za rok 2019 - data złożenia : 23.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Rada Miejska
Beata Rudziewicz - 2018
Beata Rudziewicz - korekta 2017
Beata Rudziewicz - 2017
Beata Rudziewicz - 2016 - korekta
Beata Rudziewicz - 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska - za rok 2020 - data złożenia : 14.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska - Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska - za rok 2018
Joanna Szczepańska - za rok 2018
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska - 2018
Joanna Szczepańska - 2018
Joanna Szczepańska - 2017
Joanna Szczepańska - za rok 2021 - data złożenia : 25.04.2022 r.
Rada Miejska
Joanna Uryniuk - za rok 2019 - data złożenia : 17.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencji
Joanna Uryniuk - za rok 2020 - data złożenia : 27.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej we Włodawie VIII kadencja
Joanna Uryniuk - za rok 2018 - data złożenia : 23.04.2019 r.
Jonna Uryniuk - 2018
Joanna Uryniuk - za rok 2021 - data złożenia : 29.04.2022 r.
Rada Miejska
Elżbieta Wołoszun - 2018
Elżbieta Wołoszun - 2017 - korekta
Elżbieta Wołoszun - 2017
Elżbieta Wołoszun - 2016