Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Urząd Miejski we Włodawie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Al. Józefa Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
Powiat Włodawski
Telefon
+48 82 5721 444
+48 82 5721 555
Fax
82 57 22 454
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat: opłaty skarbowej oraz podatków i opłat. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 53
NIP
565-00-03-974
REGON
000524163

Urząd Miejski we Włodawie

Dodatkowe informacje

Witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego we Włodawie


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące gminy miejskiej, a w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

 
 

Uwaga

Niektóre dostępne dokumenty do pobrania z naszego serwisu są publikowane w formacie PDF do przeglądania tych dokumentów  niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Program  można pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Teodorowicz Zbigniew
Data wytworzenia informacji:
29-06-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Dymel Marek
Dodano do BIP dnia:
29-06-2021 15:10:57