Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Urząd Miejski we Włodawie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Al. Józefa Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
Powiat Włodawski
Telefon
+48 82 5721 444
+48 82 5721 555
Fax
82 57 22 454
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat: opłaty skarbowej oraz podatków i opłat. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WŁODAWA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 53
NIP
565-00-03-974
REGON
000524163

Urząd Miejski we Włodawie

Dodatkowe informacje

Witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego we Włodawie


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące gminy miejskiej, a w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

herb1

 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 82 57 22 450

Rada Miejska we Włodawie
tel. 801 00 21 21 w.11
z telefonów stacjonarnych
tel. 82 54 61 600 w.11
z telefonów komórkowych

Straż Miejska we Włodawie
tel. 82 57 21 001

 

Uwaga

Niektóre dostępne dokumenty do pobrania z naszego serwisu są publikowane w formacie PDF do przeglądania tych dokumentów  niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader. Program  można pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Teodorowicz Zbigniew
Data wytworzenia informacji:
08-11-2019
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-03-2023