Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

 

ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie w formie możliwej przez osobę uprawnioną* chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się** co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, pok. nr 18, tel. 82 57 21 444, fax. 82 57 22 454, e-mail: info@wlodawa.eu

 

Opłaty

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy

W uzgodnionym terminie

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Inne informacje

* osoba uprawniona – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

** wybrana metoda komunikowania się:

– polski język migowy (PJM) – naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;

– system językowo-migowym (SJM) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

– sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;