Władz gminy

Sekretarz / Kierownik wydziału
Małgorzata Gruszecka - 2014
Kierownik wydziału
Małgorzata Gruszecka - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
UM Włodawa
Krzysztof Małecki oświadczenie za 2019 r. złożono- 30.04.2020 r.
Krzysztof Małecki - za rok 2018 - data złożenia : 30.04.2019 r.
KOREKTA ZA ROK 2018 - Krzysztof Małecki z dnia 05.08.2019 r.
Krzysztof Małecki - za rok 2017
Krzysztof Małecki - korekta
Krzysztof Małecki - za rok 2016
Krzysztof Małecki - za 2016 korekta
Krzysztof Małecki - za rok 2015
Krzysztof Małecki - w związku z objęciem funkcji
Krzysztof Małecki - korekta
UM Włodawa
Wiesław Muszyński - za 2016
Wiesław Muszyński - za 2017
Wiesław Muszyński - w związku z objęciem funkcji
Wiesław Muszyński - Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Wiesław Muszyński - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Wiesław Muszyński - za 2018
Wiesław Muszyński - za 2015
Wiesław Muszyński - za 2014
SKARBNIK / Kierownik wydziału
Elżbieta Torbicz - za rok 2019 - data złożenia : 27.04.2020 r.
Elżbieta Torbicz - za rok 2018 - data złożenia : 25.04.2019 r.
Elżbieta Torbicz - za rok 2017
Elżbieta Torbicz - za rok 2016
Elżbieta Torbicz - za rok 2015
Elżbieta Torbicz - za rok 2014
UM Włodawa
Jerzy Wrzesień - na koniec kadencji