Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
UM Włodawa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Miasta Włodawa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Miasta Włodawa
Holaczuk Wiesław- za rok 2021 - data złożenia : 11.04.2022 r.
Wiesław Holaczuk- w związku z objęciem funkcji
UM Włodawa
Krzysztof Małecki - za rok 2020 - data złożenia: 28.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta Włodawa
KOREKTA ZA ROK 2018 - Krzysztof Małecki z dnia 05.08.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Krzysztof Małecki - za rok 2018 - data złożenia : 30.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Krzysztof Małecki - za rok 2017
Krzysztof Małecki - za 2016 korekta
Krzysztof Małecki - za rok 2016
Krzysztof Małecki - korekta
Krzysztof Małecki - za rok 2015
Krzysztof Małecki - w związku z objęciem funkcji
Krzysztof Małecki - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa
Krzysztof Małecki - korekta
UM Włodawa
Krzysztof Małecki oświadczenie za 2019 r. złożono- 30.04.2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta Włodawa
UM Włodawa
Wiesław Muszyński - za 2017
Wiesław Muszyński - za 2016
Wiesław Muszyński - w związku z objęciem funkcji
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Wiesław Muszyński - za rok 2020 - data złożenia : 26.04.2021 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta Włodawa
Wiesław Muszyński - Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta Włodawa
Wiesław Muszyński - za rok 2018 - data złożenia : 29.04.2019 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński - za 2018
Wiesław Muszyński - za 2015
Wiesław Muszyński - za 2014
Wiesław Muszyński - za rok 2021 - data złożenia : 26.04.2022 r.
UM Włodawa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa
Edyta Słabko - za 2021 rok- data złożenia: 29.04.2022 r.
UM Włodawa
Edyta Słabko - w związku z objęciem funkcji
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Miejskiej Włodawa
UM Włodawa
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta Włodawa
Elżbieta Torbicz- za rok 2021- data złożenia: 25.04.2022 r.
UM Włodawa
Jerzy Wrzesień - na koniec kadencji